Yhteystiedot


Puheterapeutti
Tuija Nipuli

Puhelin: 040 5263 732
Soittoaika:
ma-pe klo 8.30 - 9.00

Vastaanotto


Lahti
Rauhankatu 9A 4B, 2krs
15110 Lahti

Avaa tarkemmat yhteystiedot

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:  

 • tutkimukset  
 • kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen  
 • yksilö- ja /tai ryhmäterapian  
 • vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen  
 • kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:

 • puhe
 • kieli
 • kommunikaatio
 • ääni
 • lukeminen ja kirjoittaminen
 • syöminen ja nieleminen
 • suun motorinen toiminta

Työkentän laajuuden vuoksi monet puheterapeutit ovat keskittyneet tiettyihin häiriöryhmiin.

pojat.jpg
Lähde: Suomen Puheterapeuttiliitto ry Avaa